Automatický externý defibrilátor - AED

"Mladý futbalista zrazu odpadol počas tréningu. Dostal srdcovú zástavu. Po príchode sanitky a neúspešnej resuscitácii lekár konštatoval smrť."
(použitie defibrilátora ešte pred príchodom sanitky môže výrazne zvýšiť šancu na prežitie)

Na miestach, kde je veľký počet ľudí, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že niekto dostane infarkt alebo srdcovú zástavu. Príchod sanitky môže trvať 15 a viac minút. Dovtedy by sme vedeli účinne pomôcť, ale bez defibrilátora srdce veľakrát "nenaskočí". Naši zdravotníci sú vyškolení na používanie automatického externého defibrilátora (AED).

► Čo je najčastejšími primárnymi príčinami náhlej srdcovej zástavy?
srdcový infarkt, malígne arytmie, ischemická choroba srdca, úraz elektrickým prúdom, podchladenie, utopenie a niektoré typy otráv

► Na aký typ srdcovej arytmie sa používa defibrilátor?
na liečbu komorovej fibrilácie a komorovej tachykardie. Nepoužíva sa pri asystólii ("rovná čiara").

O úspechu defibrilácie rozhoduje najmä časový úsek od vzniku fibrilácie (srdcovej zástavy) do podania defibrilačného výboja. Šanca na úspech sa znižuje o 7-10% za minútu! Ďalšou podmienkou úspešnosti defibrilácie je predchádzajúca kvalitná resuscitácia (masáž srdca a umelé dýchanie).

 

 

Jednotlivé časti defibrilátora Philips HeartStart FRx