Ponuka zdravotnej služby

► organizujete firemný event, športové podujatie alebo iné aktivity, kde bude viac osôb?
► záleží Vám na tom, aby Vaši kolegovia, priatelia a deti boli v prípade úrazu a náhlych stavov rýchlo a odborne ošetrení?
► chcete sa vyhnúť zodpovednosti za oneskorené alebo nedostatočné poskytnutie prvej pomoci?

 

 

 

 


 

Zabezpečíme Vám prvú pomoc na kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach (aj veľtrhy, konferencie, svadby, plesy, promócie), v Bratislave a okolí.

V našej výbave máme resuscitačný set - dýchací vak, vzduchovody a masku pre deti a dospelých. V prípade náhlej zástavy srdca alebo infarktu vieme rýchlo a účinne zasiahnuť ešte pred príchodom sanitky s lekárom.

K alergikom sme šetrní, nepoužívame latexové rukavice ani jódové dezinfekčné prostriedky. Používame hypoalergénne náplasti, pre najmenších s detskými motívmi. Samozrejmosťou sú pre nás chladivé spraye a vrecká, špeciálne krytie na ošetrenie strelných a bodných rán v oblasti hrudníka, moderné pomôcky na ošetrenie popálenín a iné.

Povinnosť zo zákona:
Pri podujatí v športovom zariadení do 4000 divákov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Zdravotníka môže robiť len ten, kto má podľa vyhlášky č. 389/2010 spôsobilosť pre vykonávanie prvej pomoci alebo je zdravotníckym pracovníkom z povolania.
Taktiež každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenciu.

Povinnosť daná Bratislavským futbalovým zväzom:
"V zmysle SP, čl. 44 je usporiadajúci oddiel, vo všetkých stupňoch súťaží, povinný zabezpečiť na stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom do zápisu o stretnutí v kabíne rozhodcov."

Povinnosť daná Slovenským zväzom florbalu:
Povinnosti organizátorov ligových stretnutí, bod 10: "Zaistiť prítomnosť zdravotníckej služby (jasne a viditeľne označená) s potrebným vybavením pre prvú pomoc."

Naša výbava pre predlekársku prvú pomoc je nadštandardná.
Referencie - výber